Đi tìm nguyên nhân gây bệnh nấm da đầu ở nông thôn

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh nấm da đầu ở nông thôn

Ở quê, người dân chủ yếu lao động bằng tay chân, cả ngày làm ngoài đồng ngoài ruộng. Vào mùa hè, dưới cái nắng chói chang, đứng giữa cánh đồng người dân sẽ ra nhiều mồ hôi, thêm vào đó là những tác động từ môi trường, gió,...

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh nấm da đầu ở nông thôn

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh nấm da đầu ở nông thôn

Ở quê, người dân chủ yếu lao động bằng tay chân, cả ngày làm ngoài đồng ngoài ruộng. Vào mùa hè, dưới cái nắng chói chang, đứng giữa cánh đồng người dân sẽ ra nhiều mồ hôi, thêm vào đó là những tác động từ môi trường, gió,...

Xem thêm

Bài viết được quan tâm