Avatar
Nguyễn Thị Huế -

Mấy hôm trước e thấy trên da đầu có xuất hiện mụn mủ màu trắng ở phần chân tóc và đau, bị một mảng khoảng 2cm, chân tóc nào cũng có mụn ạ. 2 ngày sau thì không còn đau nữa và e thấy có mảng trắng phía trên. Đầu e không nhiều gàu và gội đầu thường xuyên.Cho e hỏi đó là dấu hiệu bệnh gì ạ. E 20tuổi. Xin cảm ơn!

Trả lời